Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 3 tháng 1 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 2 tháng 1 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 1 tháng 1 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Từ bài toán trên báo toán tuổi thơ 2 tới đề thi chọn đội tuyển KHTN năm 2013

Tóm tắt. Bài viết xoay quanh một bài toán trên báo TTT2 dẫn tới một mở rộng là bài toán thi chọn đội tuyển toán THPT chuyên KHTN vòng 2 năm 2013 với các phép chứng minh hình học thuần túy đồng thời áp dụng các bài toán đó trong vào bài toán khác nhau. Bài viết cũng đưa ra một mở rộng hơn nữa cho bài toán này. Nội dung chính của bài viết này tham khảo [4].

derakynay917new.pdf

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 12 năm 2016

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 3 tháng 12 năm 2016

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.