Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Các bài toán hình học hàng tuần: Tuần 3 tháng 6 năm 2018

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatica@gmail.com.


Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Các bài toán hình học hàng tuần: Tuần 2 tháng 6 năm 2018

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatica@gmail.com.


Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

7 bài toán về trục Hatzipolakis

Xem tại diễn đàn các bài toán hình học.

See https://artofproblemsolving.com/community/c374081h1647061_seven_problems_with_hatzipolakis_axis

RECENT ADDITIONS TO ETC


Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18866) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18866

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18867) = REFLECTION OF X(2) IN X(13448)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18867

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18868) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18868

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18869) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18869

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(18870) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18870

Tran Quang Hung and Francisco Javier García Capitán
X(18871) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18871

Tran Quang Hung and Randy Hutson
X(18872) = X(6)X(694)∩X(39)X(512)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18872

Tran Quang Hung and Randy Hutson
X(18873) = X(262)X(6036)∩X(523)X(3629)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart10.html#X18873

Thank Mr Antreas Hatzipolakis for creating the facebook link.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Các bài toán hình học hàng tuần: Tuần 1 tháng 6 năm 2018

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatica@gmail.com.


Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Các bài toán hình học hàng tuần: Tuần 5 tháng 5 năm 2018

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatica@gmail.com.


Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Các bài toán hình học hàng tuần: Tuần 4 tháng 5 năm 2018

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên những lời giải hay cho ít nhất một bài toán được đề nghị ở trong các tuần trước và đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một số bài toán cho tuần sau. Các bài toán hình học được đề nghị có thể do tôi sáng tác, từ các bạn đọc sáng tác gửi tới hoặc được chọn lọc từ các cuộc thi Olympic trên toàn thế giới, tất cả đề bài và lời giải sẽ đều được ghi rõ nguồn gốc. Lời giải cho bài toán đề nghị, các phát triển cũng như mọi thảo luận và trao đổi xin gửi về địa chỉ email analgeomatica@gmail.com.