Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 2 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 3 tháng 2 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

3 bài viết trên Epsilon

Báo Epsilon đã khép lại với số Epsilon 13 tại đây. Mình cũng rất vinh dự khi được đăng bài trên cả 13 số của Epsilon. Sau đây là 3 bài viết trên báo tiếp nối 10 bài trước.

Epsilon 11. Tổng quát hóa đường thẳng Droz-Farny

Epsilon 12. Bài toán chứng minh trung điểm và các mở rộng

Epsilon 13. Về một bài toán trong kỳ thi Olympic hình học Sharygin năm 2014

Xem thêm 10 bài viết trên Epsilon.


Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 2 tháng 2 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 1 tháng 2 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Về một đề toán hay từ tạp chí THTT

Tóm tắt. Bài viết đưa ra các lời giải khác nhau đồng thời phát triển và mở rộng một đề toán hay trên báo THTT dùng các công cụ hình học thuần túy và hàng điểm điều hòa.

derakynay1461.pdfChủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 5 tháng 1 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.