Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

RECENT ADDITIONS TO ETC

Happy New Year 2019! I am happy to see RECENT ADDITIONS TO ETC.


Thank you very much Mr Antreas, Mr César Lozada and Mr Peter Moses, for their contribution for these new points.

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30484) = X(3)X(128)∩X(4)X(252)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30484

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30485) = X(3)X(24303)∩X(61)X(16461)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30485

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30486) = X(3)X(24304)∩X(62)X(16642)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30486

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30487) = X(3)X(695)∩X(192)X(815)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30487

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30488) = ISOGONAL CONJUGATE OF X(6031)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30488

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30489) = ISOGONAL CONJUGATE OF X(10130)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30489

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30490) = X(54)X(143)∩X(195)X(25043)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30490

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30493) = X(1)X(1361)∩X(7)X(286)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30493

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

RECENT ADDITIONS TO ETC

The end of year 2018, I am happy to see RECENT ADDITIONS TO ETC.


Thank you very much Mr Antreas, Mr Ercole Suppa, Mr César Lozada, Mr Angel Montesdeoca and Mr Peter Moses for their contribution for these new points.

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(30100) = EULER LINE INTERCEPT OF X(8537)X(14531)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30100

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(30435) = ISOGONAL CONJUGATE X(18840)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30435

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30441) = BARYCENTRIC PRODUCT X(99)*X(15318)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30441

Tran Quang Hung and César Lozada
X(30442) = X(6)X(2430)∩X(421)X(2501)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30442

Tran Quang Hung and Angel Montesdeoca
X(30443) = X(30)X(21651)∩X(51)X(5895)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30443

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30444) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(3931)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30444

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30445) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(18588)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30445

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30446) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(3743)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30446

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30447) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(502)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30447

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30448) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(3743)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30448

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(30449) = EULER LINE INTERCEPT OF X(12)X(4424)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart16.html#X30449

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Một số vấn đề về tâm nội tiếp và mở rộng

Đây là bài viết đầu tay của tác giả là học sinh lớp 11 THPT chuyên KHTN. Có thể với những người đọc khó tính thì bài viết chưa được như ý, nhưng tôi đánh giá đây là một bài viết có chất lượng chuyên môn cao. Đứng về phương diện người thầy trực tiếp làm việc với em ở đội dự tuyển toán THPT chuyên KHTN trong hơn một năm, tôi thấy được sự cố gắng và mong muốn học tốt môn hình học của em, tôi đánh giá cao những nỗ lực tìm tòi những lời giải đẹp khác với đáp án của những bài toán mà tôi cho các em làm. Cũng rất ý nghĩa khi nhân dịp 20-11-2018, tác giả đã gửi tặng tôi bài viết này. Vậy tôi xin giới thiệu bài viết với toàn thể bạn đọc blog "Hình học sơ cấp".

Trần Quang Hùng.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

RECENT ADDITIONS TO ETC


Facebook link (Update). Thank Mr Antreas Hatzipolakis, Mr Ercole Suppa and Mr Peter Moses very much.

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(27868) = EULER LINE INTERCEPT OF X(1154)X(14143)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart14.html#X27868

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(27953) = EULER LINE INTERCEPT OF X(6102)X(6798)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart14.html#X27953

Tran Quang Hung and Peter Moses
X(28237) = EULER LINE INTERCEPT OF X(195)X(11671)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart14.html#28237

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(28341) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart14.html#X27341

Tran Quang Hung and Ercole Suppa
X(28342) = (name pending)
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETCPart14.html#X27342

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Giới thiệu sách: Các bài toán hình học hàng tuần


Trích lời nói đầu

Cuốn sách nhỏ này là tập hợp các bài toán trong chuyên mục "Các bài toán hình học hàng tuần" ở trên blog hình học sơ cấp. Từ khi bắt đầu là tuần 1 tháng 12 năm 2017 cho tới khi kết thúc ở tuần cuối cùng vào tháng 7 năm 2018, chuyên mục đã kéo dài được 8 tháng. Chuyên mục là sự tiếp theo của chuyên mục "Mỗi tuần một bài toán" với mong muốn tăng chất lượng và sự đa dạng của các bài toán hình học. Các tác giả là những người đã trực tiếp chỉnh sửa và biên tập lại các bài toán trong chuyên mục. Ngoài các bài toán của chính các tác giả cuốn sách thì số lượng các bài toán của các tác giả khác cũng rất phong phú. Đây có thể coi là thành quả lao động và hợp tác của nhóm thầy trò chúng tôi trong một khoảng thời gian miệt mài lao động.

...