Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 3 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ box riêng của chuyên mục trên http://dientoantoanhoc.net.
Biên tập: Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.

derakynay1511.pdfLời giải bài hình học VNTST 2017 ngày 2

Lời giải bài hình học VNTST 2017 ngày 2.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 3 tháng 3 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ box riêng của chuyên mục trên http://dientoantoanhoc.net.
Biên tập: Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 2 tháng 3 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.


Bắt đầu từ tuần 2 tháng 3 năm 2017. Chúng tôi muốn tăng sự giao tiếp với các bạn đọc mỗi tuần một bài toán bằng cách nhận và đăng các đề đề nghị hình học hay từ phía bạn đọc qua email teamhinhhochsgs@gmail.com. Chúng tôi cũng dành một trang riêng để giải bài và đề nghị bài toán từ bạn đọc. Tôi cũng đã nghị nhóm học sinh yêu thích hình học của tôi là các em Ngô Quang Dương, Trần Quang HuyTrịnh Huy Vũ tới từ lớp chuyên toán khóa 48, trường THPT chuyên KHTN, giúp tôi trong việc biên tập các bài toán này. Xin trân trọng cám ơn các em và rất vui đón nhận sự tương tác nhiều hơn từ bạn đọc chuyên mục này trên cả nước.Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 1 tháng 3 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 2 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.