Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Kỷ niệm bài viết thứ 100 trên diễn đàn "các bài toán hình học"

Các bạn thân mến.

Từ ngày khởi lập giữa tháng 9 năm 2016 cho đến hôm nay giữa tháng 8 năm 2017, diễn đàn các bài toán hình học đã đạt tới 100 chủ đề bài viết. Mỗi chủ đề bài viết là một bài toán hay và sâu sắc do tôi tìm ra hoặc do các bạn yêu mến hình học đóng góp vào forum. Những người bạn đó là các học trò của tôi hoặc đến từ khắp nơi trên thế giới mà chính tôi cũng không biết họ, nhưng chỉ biết rằng họ cũng đã dành cho diễn đàn này một sự quan tâm nhất định. Con số 100 bài viết so với số lượng bài trên AoPS thì quả là nhỏ bé đến không tưởng nhưng so với một diễn đàn cá nhân như vậy thì tôi cũng đã rất vui. Vui vì có được sự quan tâm của các học trò thân thiết cũng mình cũng như bè bạn trên thế giới. Hôm nay nhân sự kiện đạt được 100 bài post tôi xin chia sẻ chút cảm xúc của mình trên trang cá nhân. Mong rằng trong tương lai, diễn đàn "các bài toán hình học" sẽ còn nhận được sự đóng góp và hưởng ứng của nhiều các học trò của tôi và các bè bạn từ Việt Nam cũng như trên thế giới.

Hà Nội đầu Thu năm 2017
Trần Quang Hùng.

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 8 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ box riêng của chuyên mục trên http://dientoantoanhoc.net.

Biên tập: Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.
Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Một số phát triển xung quanh bài toán vô địch Iran năm 2017

Bài viết đã được nhận đăng trong kỷ yếu "Gặp gỡ toán học" hè năm 2017 của thầy Trần Nam Dũng. Các tác giả xin được nói lời cám ơn chân thành tới thầy Trần Nam Dũng, người đã giúp đỡ các tác giả để bài viết được nhận đăng và đến với các bạn đọc yêu hình học trên cả nước.

Tóm tắt. Bài viết này giới thiệu một số khai thác và phân tích về bài toán hình học phẳng thú vị trong kỳ thi vô địch Iran năm 2017.
Mỗi tuần một bài toán: Tuần 3 tháng 8 năm 2017

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấy tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.

Chúng tôi xin nhận và đăng các đề toán hay về hình học từ tất cả các bạn đọc mỗi tuần một bài toán. Các đề toán đề nghị và lời giải xin gửi đến email teamhinhhochsgs@gmail.com. Các lời giải có thể thảo luận trực tiếp trên "Chuyên mục mỗi tuần một bài toán" từ box riêng của chuyên mục trên http://dientoantoanhoc.net.

Biên tập: Ngô Quang Dương, Trần Quang Huy, Trịnh Huy Vũ.
Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Một lời giải khác cho bài toán Tuần 1 tháng 8 năm 2017

Thầy Nguyễn Minh Hà có gửi tới tác giả một lời giải khác cho bài toán Tuần 1 tháng 8 năm 2017, tôi xin giới thiệu nó tới các bạn quan tâm.
Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Từ bài toán vô địch Iran năm 2013 đến bài toán trên tạp chí PI năm 2017

Bài viết đã được nhận đăng trong kỷ yếu "Gặp gỡ toán học" hè năm 2017 của thầy Trần Nam Dũng. Tác giả xin được nói lời cám ơn chân thành tới thầy Trần Nam Dũng, người đã giúp đỡ tác giả để bài viết được nhận đăng và đến với các bạn đọc yêu hình học trên cả nước.