Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Một số bài toán trên tâm đường tròn Euler

Bài viết xoay quanh một số bài toán hay liên quan tới tâm đường tròn Euler hầu như đều là kết quả của tác giả trong quá trình đi dạy với nhiều công cụ hình học thuần túy khác nhau.

derakynay940.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét