Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Về hai bài toán hình học hay

Bài viết giới thiệu một hướng mở rộng cho hai đề toán, một đề trong kỳ thi Olympic toàn Nga và một đề kỳ thi học sinh giỏi trường chuyên sư phạm với các công cụ về phương tích trục đẳng phương và hình học thuần túy.

derakynay937.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét