Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Xung quanh bài hình học thi IMO năm 2010

Bài viết xoay quanh bài toán số 4 thi IMO năm 2010 là một bài hình học hay nhiều ý nghĩa. Chúng tôi sẽ mở rộng và khai thác bài toán này với các lời giải thuần túy hình học.

derakynay930.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét