Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Xung quanh bài hình học thi VMO năm 2014

 Bài viết này sẽ xoay quanh và khai thác bài hình học thi quốc gia Việt Nam năm 2014 ngày thứ hai.

derakynay903.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét