Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Xung quanh bài hình học thi VMO năm 2014

Bài viết này sẽ xoay quanh và khai thác bài hình học thi quốc gia Việt Nam nam 2014 ngày thứ nhất.

derakynay901.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét