Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Xung quanh một bài toán hình học trong kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam năm 2014


 Tóm tắt. Bài viết xoay quanh một bài toán hình học hay trong kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam năm 2014 với các công cụ hình học thuần túy.

derakynay967.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét