Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Mathley số 1

Mathley số 1 đã có đáp án chi tiết tại đây

http://www.hexagon.edu.vn/mathley.html

Sau đây là lời giải chi tiết kèm hình vẽ cho các câu hình học

derakynay846.pdf


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét