Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Bài hình học thi chuyên sư phạm năm 2014 ngày 2

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và mở rộng bài hình học thi hình học thi chuyên sư phạm năm 2014 ngày 2 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay999.pdf

1 nhận xét: