Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Về một bài toán hay trên THTT

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và phát triển bài toán hình học trên THTT số 440 tháng 2 năm 2014 với các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1002.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét