Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 1

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và mở rộng bài hình học thi IMO năm 2014 ngày 1 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1015.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét