Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Tổng quát hai đề toán hay

Bài viết đã đăng trên TTT2 số 137+138.

Tóm tắt. Bài viết tổng quát hai bài toán hay được nhiều bạn đọc quan tâm trên toán tuổi thơ 2.

derakynay913.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét