Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Hai bài hình học thi chọn đội tuyển PTNK năm 2014

Tóm tắt. Bài viết này sẽ xoay quanh và phát triển hai bài hình học thi chọn đội tuyển PTNK năm 2014 bằng các công cụ hình học thuần túy.

derakynay1042.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét