Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Từ bài toán thi của Romani tới bài thi HSG lớp 10 THPT chuyên KHTN

Tóm tắt. Bài viết mở rộng bài toán thi của Romani trong cuộc thi Grigore Moisil năm 2012.

derakynay1079.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét