Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Về một bài toán hình học từ diễn đàn AoPS

Tóm tắt. Bài viết này là về một bài toán trên diễn đàn AoPS và trình bày các ứng dụng của nó với các công cụ hình học thuần túy.

epsilon3HungNgoc.pdf

Bài viết lược trích từ báo Epsilon số 3 có thể download toàn bộ tại đây https://goo.gl/uj9weh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét