Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tập hợp đề chọn HSG toán chuyên KHTN

Trong trường THPT chuyên KHTN có các kỳ thi học sinh giỏi toán của nội bộ trường. Các kỳ thi thường được phân ra là kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 10 và kỳ thi học sinh giỏi toán lớp 11-12. Là một kỳ thi nội bộ của trường THPT chuyên KHTN nhưng đề thi chọn rất chất lượng, có cấp độ ngang với đề thi quốc gia và đề thi chọn đội tuyển của một số nước cũng như đề IMO.

Đặc điểm của kỳ thi HSG lớp 10 là để chọn đội dự tuyển nên kiến thức nằm chủ yếu trong phần THCS nhưng cấp độ đề thi cao. Các cuộc thi HSG 10 sau kỳ chọn dự tuyển là chủ yếu để kiểm tra mức học của đội dự tuyển sau khi kết thúc chuyên đề nên đề thi rất đa dạng và phong phú, ứng với mỗi chuyên đề đội dự tuyển được học. Số lượng kỳ thi HSG lớp 10 trong  1 năm học là không hạn chế.

Đặc điểm của kỳ thi HSG lớp 11, 12 là để chọn học sinh lớp 11,12 đi thi quốc gia. Kỳ thi này thi theo vòng, mỗi vòng có 2 ngày thi giống như thi IMO. Các năm trước năm 2012 thì kỳ thi vẫn diễn ra theo 3 vòng truyền thống, từ năm 2012 trở lại kỳ thi tổ chức trong 2 vòng thi. Đề thi HSG lớp 11,12 thường rất khó và tiếp cận các kỳ thi quốc gia, quốc tế, lượng kiến thức sử dụng là không hạn chế.

Từ khi mạng internet phát triển, nhiều đề thi đã được đưa lên mạng, topic này xin dẫn lại link đến các đề thi đó từ http://diendantoanhoc.net, chúng tôi cố gắng bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay nhưng vì đề không phải lúc nào cũng được post lên mạng nên không thể tập hợp được đầy đủ ngay, đề thi mới và các đường link mới sẽ được update liên tục.


Đề HSG lớp 10

Năm 2011

HSG KHTN lớp 10 năm 2011

Năm 2012

HSG KHTN lớp 10 năm 2012

Năm 2013

HSG KHTN lớp 10 năm 2013

Năm 2014

HSG KHTN lớp 10 năm 2014

HSG KHTN lớp 10 năm 2014

Năm 2015

HSG KHTN lớp 10 năm 2015Đề HSG lớp 11,12

Năm 2009

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2009 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2009 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2009 vòng 3: Ngày 1, Ngày 2


Năm 2010

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2010 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2010 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2010 vòng 3: Ngày 1, Ngày 2

Năm 2011

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2011 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2011 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2011 vòng 3: Ngày 1, Ngày 2

Năm 2012

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2011 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2012 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

Năm 2013

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2013 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2013 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

Năm 2014

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2014 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2014 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

Năm 2015

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2015 vòng 1: Ngày 1, Ngày 2

HSG KHTN lớp 11,12 năm 2015 vòng 2: Ngày 1, Ngày 2

1 nhận xét: