Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Tổng quát một bài toán thi vô địch Nga năm 2005

Bài viết đã đăng trên báo Epsilon số 5.

Tóm tắt. Bài viết tổng quát hóa một bài toán từ cuộc thi vô địch Nga năm 2005 bằng công cụ điểm đẳng giác cùng với các lời giải thuần túy hình học.

hungquanEpsilon.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét