Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Về bài hình học thi IMO năm 2009 - Ngày thứ hai

Bài viết lược trích từ báo Epsilon 6

Tóm tắt. Bài viết xoay quanh bài toán hình học thi IMO năm 2009 ngày thứ hai với các mở rộng và khai thác đồng thời ứng dụng các mở rộng và khai thác đó với các công cụ hình học thuần túy.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới bạn Nguyễn Tiến Dũng sinh viên K50 đại học ngoại thương người đã đọc toàn bộ bài viết và đưa ra những góp ý giúp tác giả hoàn thiện bài viết này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét