Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Tổng quát hóa đường thẳng Droz-Farny

Bài viết lược trích từ tạp chí Epsilon 11.

Tóm tắt. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tại trực tâm của tam giác sẽ chắn trên ba cạnh tam giác ba đoạn thẳng mà trung điểm của chúng thẳng hàng. Đó là nội dung một định lý rất nổi tiếng có tên là Droz-Farny. Bài viết này đưa ra một hướng tổng quát cho bài toán đường thẳng Droz-Farny cùng với lời giải sử dụng phép nghịch đảo và một lời giải khác sử dụng tính chất chùm điều hòa.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét