Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Mỗi tuần một bài toán: Tuần 4 tháng 11 năm 2016

Đây sẽ là một chuyên mục hàng tuần trên blog "Hình học sơ cấp". Mỗi tuần tôi sẽ đưa lên một bài toán hình học do tôi sáng tác và những lời giải mà tôi thấ y tâm đắc, đồng thời tôi cũng sẽ đề nghị một bài toán cho tuần sau.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét