Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

3 bài viết trên Epsilon

Báo Epsilon đã khép lại với số Epsilon 13 tại đây. Mình cũng rất vinh dự khi được đăng bài trên cả 13 số của Epsilon. Sau đây là 3 bài viết trên báo tiếp nối 10 bài trước.

Epsilon 11. Tổng quát hóa đường thẳng Droz-Farny

Epsilon 12. Bài toán chứng minh trung điểm và các mở rộng

Epsilon 13. Về một bài toán trong kỳ thi Olympic hình học Sharygin năm 2014

Xem thêm 10 bài viết trên Epsilon.


7 nhận xét: