Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Kỷ niệm bài viết thứ 100 trên diễn đàn "các bài toán hình học"

Các bạn thân mến.

Từ ngày khởi lập giữa tháng 9 năm 2016 cho đến hôm nay giữa tháng 8 năm 2017, diễn đàn các bài toán hình học đã đạt tới 100 chủ đề bài viết. Mỗi chủ đề bài viết là một bài toán hay và sâu sắc do tôi tìm ra hoặc do các bạn yêu mến hình học đóng góp vào forum. Những người bạn đó là các học trò của tôi hoặc đến từ khắp nơi trên thế giới mà chính tôi cũng không biết họ, nhưng chỉ biết rằng họ cũng đã dành cho diễn đàn này một sự quan tâm nhất định. Con số 100 bài viết so với số lượng bài trên AoPS thì quả là nhỏ bé đến không tưởng nhưng so với một diễn đàn cá nhân như vậy thì tôi cũng đã rất vui. Vui vì có được sự quan tâm của các học trò thân thiết cũng mình cũng như bè bạn trên thế giới. Hôm nay nhân sự kiện đạt được 100 bài post tôi xin chia sẻ chút cảm xúc của mình trên trang cá nhân. Mong rằng trong tương lai, diễn đàn "các bài toán hình học" sẽ còn nhận được sự đóng góp và hưởng ứng của nhiều các học trò của tôi và các bè bạn từ Việt Nam cũng như trên thế giới.

Hà Nội đầu Thu năm 2017
Trần Quang Hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét