Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Bài giảng cho đội tuyển: Một số chủ đề hình học phẳng

Lời nói đầu

Cuốn sách là tập hợp ba bài giảng thường xuyên cho đội tuyển của tác giả trong suốt quá trình dạy đội tuyển trường THPT chuyên KHTN từ năm 2009. Ba bài giảng này là ba bài giảng mà tác giả thấy cần thiết cho các em học đội dự tuyển với mục đích là chuẩn bị các kiến thức cần thiết để học các bài giảng ở đội tuyển về sau. Trong thời gian tới tác giả sẽ cố gắng tập hợp và giới thiệu đến bạn đọc những bài giảng mà trước đây đã được tác giả soạn và giảng dạy cho đội tuyển toán trường THPT chuyên KHTN trong gần 10 năm qua.

Hà Nội, Mùa hè năm 2014

Tác giả: Trần Quang Hùng.

2 nhận xét: